چرادرآزمون های کانون به رشته های فنی هنرستان اهمیت زیادی داده نمیشود؟

درخواست شده و پاسخ داده شده توسط مهمان در ۰۳-شهریور-۱۳۸۸ ۱۹:۲۷

چرادرآزمون های کانون به رشته های فنی هنرستان اهمیت زیادی داده نمیشود؟

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : KanoonGonbad.ir : http://www.kanoongonbad.ir/modules/smartfaq/faq.php?faqid=16